Logo Instytutu Dziennikarstwa Logo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Logo konkursu

Konkurs Wiedzy o Mediach – Mazowiecki Komitet Okręgowy

Mazowiecki Komitet Okręgowy

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach

  1. Pośrednik Adam
  2. Rejek Katarzyna
  3. Pyza Dominika
  4. Pietrzak Aleksandra
  5. Lasota Magdalena
  6. Michalak Natalia
  7. Wolska Kamila
  8. Kwiatkowski Wojciech
  9. Zieliński Ignacy
  10. Kunda Adam